Komenda Powiatowa - Kontakt - KPP w Piasecznie

Komenda Powiatowa

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno


Oficer dyżurny

telefony alarmowe: 997, 112

tel: (22) 756-70-18; (22) 60-45-213
fax: (22) 60-45-207


Sekretariat Komendanta

tel. (22) 60-45-222

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/