320 uczestników finałowego egzaminu na kartę rowerową! - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

320 uczestników finałowego egzaminu na kartę rowerową!

Data publikacji 13.06.2019

Pogoda zachęca do poruszania się na rowerze. Wszystkie dzieci, które ukończyły 10 lat mogą jeździć na rowerach po drogach pod warunkiem uzyskania karty rowerowej. Wczoraj policjanci z piaseczyńskiej "drogówki" przeprowadzili w Górze Kalwarii egzamin do którego przystąpiło aż 320 uczniów szkół z całego powiatu!

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia, niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne. Nie ma też żadnych przeszkód, aby w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela uczestniczyły również inne osoby, które (z racji swojej wiedzy, funkcji, doświadczenia etc.) mogą wspomóc proces dydaktyczny. A więc w zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej mogą uczestniczyć również policjanci mający odpowiednią wiedzę i potrafiący ją wykorzystać w kontaktach z dziećmi.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1.teoretycznej;
2. praktycznej.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, co roku wspomagają dyrektorów szkół podstawowych w przygotowaniu dzieci do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzeniu takiego egzaminu, a wczoraj w Górze Kalwarii przeprowadzili egzaminy praktyczne dla 320 uczniów szkól z naszego powiatu, i co najważniejsze, egzamin zdały wszystkie dzieciaki!

Nad sprawnym przebiegiem egzaminów czuwał zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego z Piaseczna Pan asp.szt. Maciej Piotrowski.

Za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia dziękujemy Burmistrzowi miasta i gminy Góra Kalwaria Panu Arkadiuszowi Strzyżewskiemu.

 

js