Aktualności

Prawo w Republice Irlandii- policyjne zajęcia w ramach unijnego programu „Power”

Data publikacji 02.06.2019

W sobotę 1 czerwca policjanci z Piaseczna po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach skierowanych do młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie, którzy w 2019 roku praktyki zawodowe będą odbywać w Irlandii w ramach programu Unii Europejskiej pod nazwą „Power”.

Jednym z wymogów programu realizowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Power” a skierowanym do uczniów, którzy swoje praktyki zawodowe odbywać będą w innym kraju unijnym, jest między innymi konieczność zapoznania się z przepisami prawa kraju przyjmującego stażystów.

Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół numer 1 w Piasecznie swoje praktyki w 2019 roku będzie odbywać w Republice Irlandii. Dlatego w ostatnią sobotę 1 czerwca w szkole odbyły się zajęcia z udziałem policjanta.

W trakcie zajęć omówione zostały między innymi różnice i podobieństwa w kwestiach prawnych w Polsce i w Irlandii. Odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia, a także zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówione zostały aspekty kulturowe i obyczajowe oraz wiążące się z tym ewentualne zagrożenia. Poruszone zostały także kwestie celne dotyczące przewozu towarów.

Zajęcia poprowadził nadkom. Jarosław Sawicki.

js