Dzień Kadeta - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Dzień Kadeta

Data publikacji 03.12.2018

W rocznicę Nocy Listopadowej, w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii,w obecności dyrekcji, kadry pedagogicznej szkoły oraz licznie przybyłych gości – przedstawicieli władz powiatowych, gminnych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego o profilu Służba Policyjna, Ochrona Granicy Państwowej, oraz Pożarnictwo otrzymali patent młodszego kadeta. Komendę Powiatową Policji w Piasecznie reprezentował Pan komendant insp. Robert Chmielewski.

Od kilku lat policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie czynnie uczestniczą w programie edukacyjnym, który został przewidziany dla klas policyjnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Okazją do ostatniego uroczystego spotkania był Dzień Kadeta, który odbył się w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Było ono okazją do ślubowania młodych kadetów klas policyjnych, wojskowych i pożarnictwa. Było ono również okazją do wręczenia dyplomów i podziękowań za pomoc oraz wsparcie udzielone szkole.

W trakcie uroczystości podpisano oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej reprezentowaną przez: - Zastępce Dowódcy Brygady Pana ppłk. Krzysztofa Wrzesińskiego, Powiatem Piaseczyńskim reprezentowanym przez:-członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, Panią Ewę Lubianiec- oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego reprezentowanego przez Dyrektora Pana Jarosława Adwenta.

Podczas obchodów Dnia Kadeta, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprezentowali sprzęt specjalistyczny i różnego rodzaju broń służbową wykorzystywaną do działań specjalnych, a także zaprezentowali wyszkolenie psa służbowego wykorzystywanego do wykrywania materiałów wybuchowych.

Wszystkim kadetom serdecznie gratulujemy, i życzymy satysfakcjonującej realizacji wyznaczonych celów. Podczas uroczystego apelu Komendę Powiatową Policji w Piasecznie reprezentował Pan komendant insp. Robert Chmielewski.


 

js