Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Piasecznie zainaugurowano „Dzień Seniora" program zainicjowany przez Komendanta Głównego Policji i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Data publikacji 29.10.2018

W ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, piaseczyńscy policjanci zainaugurowali cykl spotkań się z seniorami. Program pod nazwą „Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli” spotkał się z dużym zainteresowaniem seniorów odwiedzających nasze stanowisko w siedzibie miejscowego oddziału ZUS.

„Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli” to projekt realizowany wspólnie przez funkcjonariuszy policji oraz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on skierowany w szczególności do seniorów. Ideą jest szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, czy też udzielanie porad temu służących. Inicjatorami programu jest Komendant Główny Policji gen. insp. dr. Jarosław Szymczyk oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Gertruda Uścińska.

Ogólnopolska akcja została również zainaugurowana w Piasecznie. Asp. szt. Maciej Blachliński szczególną uwagę podczas prowadzonych rozmów kierował na aktywizację osób starszych, również poprzez popularyzację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy oszustw na tzw. "policjanta" czy "wnuczka".

Wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stanowisko serdecznie dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że program ten będzie kontynuowany również w siedzibie piaseczyńskiego oddziału ZUS!

js