Aktualności

Bezpieczeństwo w sieci, wpływ internetu na rozwój młodego człowieka

Data publikacji 06.04.2018

Policjanci poprowadzili zajęcia dla 130 uczniów Zespołu Szkól nr 1 w Piasecznie. Omawiano przykłady negatywnych zachowań w sieci, a szczególną uwagę zwracano na sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemoc psychiczna wobec rówieśników, a także nadmierne obdarzanie zaufaniem osób poznanych w wirtualnym świecie.

W ramach działań profilaktycznych przeprowadzone zostały kolejne już w tym roku szkolnym zajęcia związane z cyperprzestepczością i cyberprzemocą. W Zespole Szkól nr 1 w Piasecznie, odbyło się spotkanie policjantów z grupą 130 uczniów technikum.

Prelekcja dotyczyła zagrożeń związanych z niewłaściwym używaniem  internetu oraz konsekwencji cyberprzemocy. Z prezentowanego podczas spotkań materiału dydaktycznego, uczniowie dowiedzieli się jakie sytuacje i zachowania mogą prowadzić do przemocy psychicznej i krzywdzenia rówieśników. Policjanci zachęcali uczestników do nawiązywania pozytywnych relacji w czasie realnych spotkań w szkole i poza nią, a nie uciekania w świat wirtualny, który często jest zniekształcony i wskazuje błędne rozwiązania.  

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu  jest ważnym elementem policyjnej profilaktyki. Mamy nadzieję, że ostrzeżenia w tym zakresie spowodują refleksję uczniów podczas każdego działania w cyberprzestrzeni.


 

js