Zajęcia o odpowiedzialności prawnej w Józefosławiu - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Zajęcia o odpowiedzialności prawnej w Józefosławiu

Data publikacji 10.02.2018

Ponad 130 uczniów Szkoły Podstawowej w Józefosławiu spotkało się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie na zajęciach dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Wczoraj o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Józefosławiu ponad 130 uczniów klas VII uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Tematem lekcji była odpowiedzialność prawna nieletnich.

Głównym elementem zajęć była rozmowa o dorosłości i związnej z tym wzrastającej odpowiedzialność prawnej osób nieletnich oraz edukacja w zakresie zagrożeń związanych z przemocą.

W części zajęć dotyczącej zagrożeń w internecie uczestnicy poznali różnice pomiędzy zwykłą przemocą, a cyberprzemocą. Zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc, a także z  zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinien zachować się świadek cyberprzemocy oraz co zrobić, gdy sami staną się ofiarą przemocy przy użyciu nowych technologii.

Temat odpowiedzialności prawnej i wieku osób odpowiadających za swoje czyny wzbudził wśród uczniów żywe zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów prowadzących zajęcia, którymi byli st.sierż. Jacek Maliszewski i kom. Jarosław Sawicki.

 

js