Aktualności

Wspólnie z Prokuraturą Rejonową przeprowadzono zajęcia dla 420 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie

Data publikacji 27.05.2017

Policjanci po raz pierwszy wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Piasecznie poprowadzili zajęcia dla 420 uczniów Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Omawiano przykłady negatywnych zachowań w sieci, a szczególną uwagę zwracano na sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemoc psychiczna wobec rówieśników, a także nadmierne obdarzanie zaufaniem osób poznanych w wirtualnym świecie.

W ramach działań profilaktycznych po raz pierwszy wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Piasecznie przeprowadzone zostały zajęcia związane z cyperprzestepczością i cyberprzemocą. W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie, odbyło się spotkanie policjantów oraz Pani prokurator Katarzyny Walendziak z grupą 420 uczniów.

Prelekcja dotyczyła zagrożeń związanych z niewłaściwym używaniem  internetu oraz konsekwencji cyberprzemocy. Z prezentowanego podczas spotkań materiału dydaktycznego, uczniowie dowiedzieli się jakie sytuacje i zachowania mogą prowadzić do przemocy psychicznej i krzywdzenia rówieśników. Pani prokurator oraz policjanci zachęcali uczestników do nawiązywania pozytywnych relacji w czasie realnych spotkań w szkole i poza nią, a nie uciekania w świat wirtualny, który często jest zniekształcony i wskazuje błędne rozwiązania.  

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu  jest ważnym elementem policyjnej profilaktyki. Mamy nadzieję, że ostrzeżenia w tym zakresie spowodują refleksję uczniów podczas każdego działania w cyberprzestrzeni. Ze strony piaseczyńskiej policji w zajęciach uczestniczyli st.asp. Edyta Stolarska oraz kom. Jarosław Sawicki.


 

js