Aktualności

Podczas wczorajszych działań "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" ujawniono 50 wykroczeń!

Data publikacji 17.01.2017

Wczoraj na terenie powiatu piaseczyńskiego odbyły się kolejne działania ukierunkowane na bezpieczeństwo "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Kierujący pojazdami silnikowymi zostali ukarani 28 mandatami karnymi oraz otrzymali 2 pouczenia. Za wykroczenia na pieszych nałożono 11 mandatów. Policjanci zwracali uwagę również na rowerzystów, którym wręczono 8 mandatów karnych.

Powyższe działania wynikają z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rekomendacji Komisji Europejskiej oraz Programu działania Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Ich celem jest wzmożona reakcja policjantów na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy nieprawidłowym zachowaniem na drogach powodują zagrożenie dla wyżej wymienionych grupy osób. 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy nieprawidłowym zachowaniem na drogach powodują zagrożenie dla wyżej wymienionych grup osób.  Najczęściej ujawnianie "błędy" ujawnione w trakcie akcji to:
 

  • przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych;
  • niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej;
  • nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu przez kierujących pojazdami;
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych:

Działania będą kontynuowane w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza teraz w okresie zimowym.

Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 82 kontrole, ujawniono 50 wykroczeń, a mandatami karnymi mundurowi ukarali 47 osób. W tym: 28 kierowców, 11 pieszych i 8 rowerzystów.

 

 

js