Oferta pracy - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy

Data publikacji 19.05.2016

Poszukujemy kandydata/ki na stanowisko osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości na terenie Komendy Powiatowej Policji. Dokumenty należy przesyłać do dnia 10 czerwca br. na adres Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3 05- 500 Piaseczno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJIW PIASECZNIE

 

poszukuje 1 kandydata /ki/ na stanowisko

 

SPRZĄTACZKA

 

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej  na tym stanowisku  będzie należało:

 • sprzątanie wszystkich pomieszczeń w budynku Komendy oraz zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i tarasów;
 • kompleksowe sprzątanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ) wraz z jego wyposażeniem (zgodnie z wymaganym stanem sanitarnym) w tym sprzątanie po dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji aresztów;
 • sprzątanie sanitariatów wraz z wyposażeniem;
 • czyszczenie widny oraz platformy dla osób niepełnosprawnych;
 • mycie wyposażenia pokoi socjalnych (lodówka, kuchnie mikrofalowe itp.);
 • mycie okien w zależności od potrzeb;
 • czyszczenie dywanów/wykładzin, tapicerek (krzesła, fotele);
 • opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków oraz wynoszenie ich do kontenerów na zewnątrz;
 • usuwanie innych miejscowych zabrudzeń;
 • czyszczenie urządzeń biurowych wraz z ich konserwacją;
 • dbanie o powierzone mienie i prawidłowe jego eksploatowanie;
 • dbanie o rośliny ustawione w pomieszczeniach Komendy;
 • zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków, usterek, uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach;
 • przestrzeganie ustalonych zasad organizacji i dyscypliny pracy na terenie Komendy.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie podstawowe;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • odpowiedzialność;
 • rzetelność;
 • sumienność;
 • dyskrecja

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie zawodowe;
 • staż pracy - 6 miesięcy na podobnym stanowisku;
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • świadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • kopia dowodu osobistego.

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 6 miesięcy stażu pracy o podobnym charakterze (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 10.06.2016 roku na adres:

                        Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

                        ul. Kościelna 3

                        05-500 Piaseczno

 

 

 

Inne informacje:

Aplikacje nie kompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Dokumenty w tym oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie 1.850,00 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: (22) 60-45-288.