Oficer prasowy - Oficer Prasowy - KPP w Piasecznie

Oficer Prasowy

Data publikacji 24.03.2016

 

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie

nadkom. Jarosław Sawicki

W przypadku jego nieobecności, służbę prasową pełni asp. Magdalena Gąsowska

Telefon: 47 72-45-234, 602-341-026

e-mail:   oficer.prasowy.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

 

Pod ww. numerami telefonów oficer prasowy udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,  dotyczących wydarzeń bieżących oraz z ostatniej doby zamieszczonych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie  w zakładce aktualności.

Adres e-mail przeznaczony jest dla przedstawicieli prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów elektronicznych w celu przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu kontaktowego. Pisma o innej treści prosimy przesyłać na adres: komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udziela Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

 

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych wymaga podania źródła.