Wydział Kryminalny - Wydziały i Zespoły - KPP w Piasecznie

Wydziały i Zespoły

Data publikacji 17.03.2016

Wydział  Kryminalny

Naczelnik Wydziału - nadkom. Jacek Dobrowolski

tel. (22) 60-45-226

Zastępca Naczelnika - podinsp. Jacek Jakimiuk

tel. (22) 60-45-274

Sekretariat

tel. (22) 60-45-215