Wydział Kryminalny - Wydziały i Zespoły - KPP w Piasecznie

Wydziały i Zespoły

Data publikacji 17.03.2016

Wydział  Kryminalny

Naczelnik Wydziału - nadkom. Jacek Dobrowolski

tel. 47 72-45-226

Zastępca Naczelnika - p.o. podkom. Jarosław Brzeziński

tel. 47 72-45-274

Sekretariat

tel. 47 72-45-215