Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - Wydziały i Zespoły - KPP w Piasecznie

Wydziały i Zespoły

Data publikacji 24.03.2016

Wydział  dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 

Naczelnik Wydziału - asp. szt. Marek Rącz

tel. (22)60-45-260, 

Sekretariat (22) 60-45-244