Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc i agresja wśród młodzieży szkolnej- warsztaty w Górze Kalwarii

Data publikacji 24.09.2020

Przemoc, agresja i odpowiedzialność karna nieletnich to główne tematy spotkania zorganizowanego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Podczas warsztatów policjanci prowadzący spotkanie przestrzegają między innymi młodzież przed skutkami, jakie niesie za sobą czasem jedna zła decyzja! W zajęciach wzięli udział uczniowie trzech klas mundurowych oraz liceum.

Przemoc i agresja wśród młodzieży szkolnej to tematy, które policjanci coraz częściej poruszają podczas spotkań z młodzieżą. O tym, jakim są one zagrożeniem dla zdrowia, czy też funkcjonowania młodego człowieka w szkole czy w rodzinie rozmawiamy podczas zajęć.

Policjanci mówią również o aspektach prawnych w tym odpowiedzialności karej dotyczącej wszelkich aspektów związanych ze aktami przemocy i rozpowszechnianiu, a nawet promowaniu takich zachowań za pomocą sieci mediów społecznościowych

Podczas warsztatów przeprowadzonych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii omawialiśmy także liczne przykłady zachowań agresywnych i brutalnych- w tym te z jakimi policjanci zetknęli się osobiście na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Kolejnym tematem zajęć było zagrożenie jakim jest zażywanie środków odurzających, ich rola w świecie przestępczym i związane z tym zagrożenia.

Spotkania mają również uzmysłowić uczniom, że przezorność, ograniczone zaufanie, i świadomość to cechy które powinien mieć w sobie każdy człowiek, który na swojej drodze spotka się z propozycją zażycia narkotyku! Zajęcia zostały poprowadzone dla 80 uczniów pierwszych klas o profilu policyjnym, wojskowym i strażackim, a także pierwszej klasy liceum o profilu humanistycznym.

 

nadkom. Jarosław Sawicki