Aktualności

To nie interwencja - to prewencja, czyli „Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 09.09.2020

Dzieci ze Szkoły Edukacji Przygodowej z Zalesia Górnego w ramach policyjnej kampanii "Bezpieczna droga do szkoły" uczyły się między innymi, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, czy w jaki sposób rozmawiać z operatorem numeru 112. Był także czas na poznanie specyfiki policyjnej służby.

Policjantów do Szkoły Edukacji Przygodowej w Zalesiu Górnym w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” zaprosili uczniowie i ich wychowawcy. Podczas zajęć prowadzonych na terenach ogrodu szkolnego, dzieciaki uczyły się jak prawidłowo należy zachować się w drodze do szkoły, co oznaczają poszczególne kolory sygnalizacji świetlnej, a także w jaki sposób reagować i pod jaki numer należy telefonować w sytuacjach zagrożenia.

Był także czas, by zapoznać najmłodszych uczniów szkoły z policyjną służbą i omówić z nimi szereg zagadnień poruszonych podczas spotkania.

Lekcje zostały zrealizowane w ramach policyjnej kampanii „Bezpieczna droga do szkoły”

nadkom. Jarosław Sawicki/ea

  • "Bezpieczna droga do szkoły"
  • "Bezpieczna droga do szkoły"
  • "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Bezpieczna droga do szkoły