Aktualności

Podinsp. Paweł Krauz objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie

Data publikacji 30.07.2020

Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie przez Pana podinspektora Pawła Krauz. Rozkaz o mianowaniu wręczył Komendant Stołeczny Policji Pan nadinspektor Paweł Dobrodziej.

Punktualnie o godzinie 10.00 na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, odbył się uroczysty apel. Okazją stało się powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pana podinspektora Pawła Krauz. Choć Pan Komendant kieruje piaseczyńską jednostką już od lutego, to właśnie dziś z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja odebrał rozkaz mianowania. Generał Paweł Dobrodziej podczas swojego przemówienia podkreślił doświadczenie i profesjonalizm podinspektora Krauz. W ocenie Komendanta Stołecznego mianowanie to daje gwarancję właściwego realizowania zadań spoczywających na policjantach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

Po ceremonii powitania ze sztandarem, i po odebraniu rozkazu o mianowaniu, Komendant Powiatowy w Piasecznie Pan podinsp. Paweł Krauz podziękował za wyróżnienie i zaufanie jakim obdarzył go Komendant Stołeczny Policji Pan nadinsp. Paweł Dobrodziej. Wobec przedstawicieli samorządu Pana Zdzisława Lisa z-cy Starosty Powiatowego oraz Pana Daniela Putkiewicza Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Pan Komendant wyraził nadzieję na dalszą ścisłą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu.

Słowa o współpracy padły także wobec uczestniczących w uroczystości przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, Pani Eweliny Żakowskiej – Prokuratora Rejonowego oraz  Pana sędziego Rafała Janiszewskiego- Downarowicza. Zwracając się do przedstawicieli kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, Pan Komendant przypomniał o zasadach jakimi winni kierować się podlegli mu funkcjonariusze. To przede wszystkim zrozumienie wobec poszkodowanych i zdecydowane działanie wobec osób łamiących przepisy prawa.

W dzisiejszej uroczystości z powodów zagrożenia epidemicznego niestety nie mogła wziąć udziału większa liczba osób. Jednak zgodnie z zapewnieniem Pana podinsp. Pawła Krauz po raz kolejny spotka się on w każdej gminie z przedstawicielami władz samorządowych, by na bieżąco aktualizować, oceniać i wspólnie zapobiegać zjawiskom związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego.

Dzisiejszą uroczystość poprowadził podkom. Radosław Książek komendant komisariatu policji w Tarczynie. Rozkaz mianowania odczytała Pani podinsp. Agnieszka Sapińska- Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji.

 

nadkom. Jarosław Sawicki

zdjęcia: st.sierż. Rafał Markiewicz

  • Uroczysty apel w KPP Piaseczno
  • Uroczysty apel w KPP Piaseczno
  • Uroczysty apel w KPP Piaseczno
  • Uroczysty apel w KPP Piaseczno
  • Uroczysty apel w KPP Piaseczno
  • Uroczystość w KPP Piaseczno
  • Uroczystość w KPP Piaseczno