Warsztaty o zagrożeniu narkomanią wśród młodzieży szkolnej! - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Warsztaty o zagrożeniu narkomanią wśród młodzieży szkolnej!

Data publikacji 05.03.2020

Zagrożenia związane ze środkami odurzającymi to temat spotkania zorganizowanego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Podczas warsztatów policjanci prowadzący spotkanie przestrzegają między innymi młodzież przed skutkami, jakie niesie za sobą czasem jedna zła decyzja! W zajęciach wzięło udział 140 uczniów klas mundurowych. Zajęcie przeprowadzono w ramach programu "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Narkotyki, narkomania to tematy, które policjanci coraz częściej poruszają podczas spotkań z młodzieżą. O tym, jakim są one zagrożeniem dla zdrowia czy funkcjonowania młodego człowieka w szkole czy w rodzinie rozmawiamy podczas zajęć.

Policjanci mówią również o aspektach prawnych w tym odpowiedzialności karej dotyczącej wszelkich aspektów związanych ze środkami odurzającym

Podczas warsztatów przeprowadzonych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii omawialiśmy także liczne przykłady - w tym te z jakimi policjanci zetknęli się osobiście na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Spotkania prowadzone w ramach programu "Narkotyki i dopalacze zabijają" mają również uzmysłowić uczniom, że przezorność, ograniczone zaufanie, i świadomość to cechy które powinien mieć w sobie każdy człowiek, który na swojej drodze spotka się z propozycją zażycia narkotyku!

Policjanci przygotowali także prezentację dotyczącą walki o wyrwanie się z uzależnienia od środków odurzających. Dzisiejsze zajęcia zostały poprowadzone dla140 uczniów klas munduroych.

 

nadkom. Jarosław Sawicki