Uroczysta odprawa w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Uroczysta odprawa w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie

Data publikacji 09.08.2019

W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się uroczysta odprawa, którą poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego nadkom. Rafał Pałdyna. Spotkanie było podsumowaniem dotychczasowej współpracy z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Szczególną uwagę poświęcono doskonałej koordynacji działań które doprowadziły w lipcu do odnalezienia zaginionej kobiety.

Odprawa poprowadzona przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pana nadkom. Rafała Pałdynę dotyczyła podsumowania dotychczasowej współpracy z jednostkami Straży Pożarnej z powiatu piaseczyńskiego, ale również z Warszawy czy Marek. W szczególności spotkanie poświęcone było działaniom poszukiwawczym prowadzonym w drugiej połowie lipca na terenie naszego powiatu. Wówczas to policjanci rozpoczęli poszukiwania za 78- letnią kobietą znajdującą się w złym stanie zdrowia. Akcja prowadzona była z ogromnym zaangażowaniem sił i środków policyjnych. Użyto między innymi psów tropiących, a także dronów i policyjnego śmigłowca.

Ogromną rolę w prowadzonych działaniach odegrali poproszeni o pomoc druhowie z ochotniczej i państwowej straży pożarnej. W słowach skierowanych do prezesów i komendantów jednostek Straży Pożarnej biorących udział w tej akcji, nadkom. Rafał Pałdyna podkreślił „Że to dzięki pomocy i ludzkiej determinacji, jaką zaprezentowali podlegli Państwu druhowie, poszukiwania zakończyły się uratowaniem ludzkiego życia”.

Na zakończenie uroczystej odprawy na ręce przedstawicieli Straży I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pan nadkom. Rafał Pałdyna przekazał uroczyste Dyplomy dla wszystkich osób biorących udział w akcji poszukiwawczej, która stała się dla nas wzorem współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi!

 

js