Powiatowe Święto Policji w Tarczynie - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Powiatowe Święto Policji w Tarczynie

Data publikacji 21.07.2019

20 lipca 2019 roku, w Tarczynie odbyło się Święto Policji - Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, obchodzone w 100.rocznicę powołania Policji Państwowej. Gościem honorowym uroczystości był senator RP Konstanty Radziwiłł oraz zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Marek Chodakowski, który wraz mł. insp. Robertem Pachem – Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie, wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz listy gratulacyjne. Razem z Panami komendantami akty mianowania wręczyła Burmistrz Tarczyna Pani Barbara Galicz- współgospodarz uroczystości.

Obchody Święta Stulecia Policji Państwowej policjanci Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie obchodzili w tym roku w Tarczynie.

O godzinie 15.00 w centralnym punkcie miasta rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Policji, w którym udział wzięli: gość honorowy senator RP Pan Konstanty Radziwiłł, zastępca Komendanta Stołecznego Policji – mł.insp. Marek Chodakowski, oraz przedstawiciele samorządu miast i gmin z całego powiatu. Wśród zaproszonych gościliśmy między innymi Panią Ewa Lubianiec z Zarządu Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego, oraz współorganizatora uroczystości Burmistrza Gminy Tarczyn – Panią Barbarę Galicz.

Wspólnie z policjantami Święto Policji obchodzili też przedstawiciele: Prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej z Piaseczna wraz z pocztem sztandarowym, Straże Gminne i przedsawiciele klas mundurowych z Góry Kalwarii. Nie zabrakło także policyjnych emerytów, w tym byłych komendantów. Gościliśmy także reprezentantów służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz lokalne media i przedstawicieli duchowieństwa na czele z Jego Ekscelencją Biskupem Michałem Janochą. Na uroczystości licznie stawili się także zaproszeni mieszkańcy gminy Tarczyn i powiatu piaseczyńskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie młodszy inspektor Robert Pach, przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie nawiązał do daty 24 lipca 1919 roku, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, na mocy której utworzono Policję Państwową, której historia nierozerwalnie związana jest z losami naszej Ojczyzny.

Apel uświetnili także policjanci z Kompanii Reprezentacyjnej z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Wraz z pocztem flagowym i sztandarem Komendy Stołecznej Policji pod dowództwem nadkom. Radosława Gosa.

Awanse na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 54 funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych piaseczyńskiej Komendy. A Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przyznał 10 policjantom nagrody motywacyjne. Podczas apelu pięciu policjantów otrzymało również listy gratulacyjne.

W takcie uroczystości odczytany został list  przesłany z tej okazji, przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Panią Elżbietę Witek oraz List Gratulacyjny skierowany do wszystkich uczestników Święta Policji w Tarczynie od Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego.

Serdecznie dziękujemy: Burmistrzowi Gminy Tarczyn Pani Barbarze Galicz oraz pracownikom podległych gminie służb za pomoc i zaangażowanie podczas przygotowania do uroczystości Święta Policji w Tarczynie.

js

 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019
 • Święto Policji Tarczyn 2019