Aktualności

Społeczeństwo obywatelskie- spotkanie w Prażmowie "Stop przemocy, stop mowie nienawiści"

Data publikacji 21.02.2019

Edukacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zagrożenia współczesnego świata dla młodzieży szkolnej. To tematy poruszane podczas spotkania dla niemal 200 osób, które odbyło się w Prażmowie.

Przeprowadzona przez policjantów oraz dyrekcję Szkoły Podstawowej w Prażmowie akcja informacyjna dotyczyła szeregu zagrożeń jakie niesie ze sobą dzisiejszy świat. Niemal dwustu uczestników spotkania dyskutowało o problemach związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń mobilnych i ich wpływie na stosunki rodzinne i bezpieczeństwo. Hejtowanie, mowa nienawiści, i związana z tym przemoc. Spotkanie wpisało się w realizowany przez policję program "Stop przemocy, stop mowie nienawiści".

Podczas spotkania podkreślono rolę i zadania policji w zwalczaniu zjawisk niekorzystnie wpływających szczególnie na młode osoby. Mówiono także jak istotne dla procesu edukacyjnego jest wspólne kształtowanie więzi społecznych i szacunek dla instytucji stanowiących prawo.

js