Aktualności

Warsztaty o bezpieczeństwie dla uczniów SP 3 w Konstancinie- Jeziornie

Data publikacji 11.01.2019

Warsztaty o bezpieczeństwie w sieci , w tym o hejtowaniu i mowie nienawiści, a także o zagrożeniu związanym z zażywaniem środków odurzających, zostały przeprowadzone przez policjantów w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Konstancinie- Jeziornie.

Po raz kolejny policjanci zostali zaproszenie przez szkołę do przeprowadzenia warsztatów z młodzieżą. Tym razem dyrekcja i pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie -Jeziornie zdecydowali o podjęciu tych trudnych tematów wśród uczniów klas VII i VIII.

W warsztatach uczestniczyło niemal 100 uczniów, którzy czynnie włączyli się w dyskusję o zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego wykorzystywania internetu. Omówione zostały także przykłady hejtowania, mowy nienawiści i szkalowania innych osób za pochodzenie, religię czy wygląd. Drugim tematem były uzależnienia, również te związane ze środkami odurzającymi. Przedstawione zostały przyczyny i skutki jakie niesie ze sobą zażywanie takich substancji. Młodzież chętnie włączała się do dyskusji prezentując swój pogląd na podnoszone podczas warsztatów tematy.

Zajęcia odbywały się przy udziale pedagoga szkolnego i nauczycieli.

js

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie J.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie J.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie J.