Aktualności

Ewolucja nękania, rasizm i hejt tematem zajęć dla uczniów szkoły w Mrokowie

Data publikacji 28.11.2018

Ewolucja nękania, rasizm, agresja, hejt i inne zagrożenia w Internecie były tematem spotkania zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie. Policjanci prowadzący spotkanie przestrzegali młodzież między innymi przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i zawieraniem podejrzanych znajomości w sieci. Poinformowano, że popełnianie przestępstwa w Internecie jest tak samo karalne jak w realnym świecie.

Cyberprzestępczość to temat, który policjanci coraz częściej poruszają podczas spotkań z młodzieżą. O tym, jakie zagrożenia można spotkać w Internecie, policjanci mówią bardzo często spotykając się  z uczniami szkół w całym powiecie. Podczas rozmów z młodzieżą tłumaczą, że udostępnianie zdjęć, adresów oraz innych danych osobowych  mogą wykorzystać internetowi przestępcy, którzy często podszywają się pod małoletnich, po to żeby wzbudzić ich zaufanie i nawiązać znajomość.

Podczas dwóch oddzielnych zajęć przeznaczonych dla dwóch grup wiekowych w Mrokowie omawialiśmy także liczne przykłady - w tym te dotyczące ewolucji nękania, która dotyka niemal 17 procent polskich uczniów! Policjanci wyjaśnili w  jaki sposób można popełnić przestępstwo w Internecie oraz jak cyberprzestępca może wykorzystać zdobyte w sieci informacje, również do tego żeby szantażować kogoś w znanym tylko sobie celu.

Spotkanie miało również uzmysłowić uczniom, że przezorność i ograniczone zaufanie, to cechy które powinien mieć w sobie każdy młody internauta surfujący w sieci. Na koniec była również mowa na temat uzależnienia od Internetu i telefonu oraz metody ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska.

Spotkanie poprowadzili: aspirant Jarosław Lesiak - dzielnicowy z komisariatu w Lesznowoli, a jednocześnie inicjator tych zajęć oraz nadkom. Jarosław Sawicki.

 

js

  • Policyjna profilaktyka
  • Policyjna profilaktyka