Aktualności

Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w SP 2 w Górze Kalwarii

Data publikacji 02.11.2018

W Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii, obyła się impreza zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Organizatorami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, którzy zaprosili do współpracy przy projekcie pracowników WORD-u, Straży Pożarnej oraz policjantów z Piaseczna i Góry Kalwarii, którym przewodził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pan nadkom. Rafał Pałdyna.

Każdy z zaproszonych gości prezentował tematykę we własnym obszarze. Policjanci z Góry Kalwarii i Piaseczna przybliżyli uczniom wiedzę z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa w kilku blokach tematycznych. tj. droga, obcy, pies, fajerwerki, dopalacze. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani prezentowanymi treściami, nie obyło się również bez żywej dyskusji wśród uczniów, opartej na ich doświadczeniach i przeżyciach. Dla wielu uczniów było to tylko przypomnienie już znanych treści, dla innych okazja do przyswojenia nowych wiadomości.

Radość ze spotkania była tym większa, że uczniowie zostali obdarowani drobnymi upominkami w postaci ciekawych, kolorowych, elementów odblaskowych, które z dumą prezentowali. Żywimy wielką nadzieję, że uczniowie dzięki takim spotkaniom, będą świadomi jak ważne jest ich zaangażowanie w dbałość o własne bezpieczeństwo oraz zrobią właściwy użytek z otrzymanych podarunków.

Bardzo ważne jest również, aby pozytywne i właściwe nawyki kształtować w dzieciach już od najmłodszych lat. To dzięki nam, chłonne umysły najmłodszych mogą przyjmować odpowiednie bodźce i informacje a nauka przez zabawę jest najlepszą formą porozumienia między dziećmi a dorosłymi.

Policyjne działania prewencyjne realizowane były pod kierownictwem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pana nadkom. Rafała Pałdyny.

js