Aktualności

Z uczniami Szkoły Podstawowej w Pamiątce rozmawialiśmy o zagrożeniu hejtem i agresją w sieci!

Data publikacji 23.10.2018

Rasizm, agresja, hejt i inne zagrożenia w Internecie były tematem spotkania zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pamiątce w gminie Tarczyn. Policjanci prowadzący spotkanie przestrzegali młodzież między innymi przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i zawieraniem podejrzanych znajomości w sieci. Poinformowano, że popełnianie przestępstwa w Internecie jest tak samo karalne jak w realnym świecie.

Cyberprzestępczość to temat, który policjanci coraz częściej poruszają podczas spotkań z młodzieżą. O tym, jakie zagrożenia można spotkać w Internecie, policjanci mówią bardzo często spotykając się  z uczniami szkół w całym powiecie. Podczas rozmów z młodzieżą tłumaczą, że udostępnianie zdjęć, adresów oraz innych danych osobowych  mogą wykorzystać internetowi przestępcy, którzy często podszywają się pod małoletnich, po to żeby wzbudzić ich zaufanie i nawiązać znajomość.

Podczas trzech oddzielnych godzin lekcyjnych omawialiśmy także liczne przykłady - obrazujące uczniom, w jaki sposób można popełnić przestępstwo w Internecie oraz jak cyberprzestępca może wykorzystać zdobyte w sieci informacje, również do tego żeby szantażować kogoś w znanym tylko sobie celu.

Spotkanie miało również uzmysłowić uczniom, że przezorność i ograniczone zaufanie, to cechy które powinien mieć w sobie każdy młody internauta surfujący w sieci. Na koniec była również mowa na temat uzależnienia od Internetu i telefonu oraz metody ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska.

Spotkanie poprowadzili: st.sierż. Małgorzata Witek, asp.szt. Marek Dodacki oraz nadkom. Jarosław Sawicki.

js