Aktualności

„Moc – tak, Przemoc- nie!” doskonalenie zawodowe dla dzielnicowych

Data publikacji 31.05.2018

Dzielnicowi pełniący służbę w jednostkach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie w ramach doskonalenia zawodowego podnosili swoją wiedzę zawodową. Między innymi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych „Moc- tak, Przemoc- nie”.

To już kolejne w tym roku szkolenie dla dzielnicowych pełniących służbę zarówno w Piasecznie, jak podległych Komendzie Powiatowej komisariatach i posterunkach.

Celem tych szkoleń jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności dzielnicowych poprzez zwiększenie inicjatywy własnej, podnoszenie skuteczności działań i zapewnienie stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego w rejonach służbowych.

Podczas wczorajszego szkolenia policjanci doskonalili się między innymi w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych „Moc- tak, Przemoc- nie!”.

Nad sprawnym przebiegiem szkolenia czuwał Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Piasecznie Pan asp.szt. Robert Oleksiak.

js