Aktualności

Debata z udziałem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pana nadkom. Rafała Pałdyny

Data publikacji 12.05.2018

Debata społeczna miała na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Dlatego też w spotkaniu zorganizowanym w remizie strażackiej w Gassach gm. Konstancin- Jeziorna, uczestniczyli przedstawiciele Policji z komisariatu w Konstancinie- Jeziornie na czele z Zastępcą Komendanta Panem nadkomisarzem Markiem Kruszewski oraz miejscowym dzielnicowym st.sierż. Jackiem Deptułą. Znaczenie podobnych spotkań dla policji podkreśliła obecność na debacie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji z Piaseczna Pana nadkom. Rafała Pałdyny.

Na debatę, której inicjatorem byli policjanci tutejszego komisariatu stawili się licznie mieszkańcy tej miejscowości.

Pan Komendant nadkom. Rafał Pałdyna w swoim wystąpieniu podkreślił, że debaty społeczne są bardzo ważne, gdyż musimy prowadzić dialog i wsłuchiwać się w głosy tych, dla których pełnimy służbę. Szczególnie mają one na celu diagnozować lokalne problemy społeczne, zagrożenia i to, czego ludzie się obawiają. W ten sposób będziemy mogli skutecznie reagować na te problemy, które każdego z mieszkańców dotykają.

Organizowane debaty społeczne w powiecie cieszą się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców i cyklicznie będą prowadzone na naszym terenie. W trakcie spotkania mieszkańcy wyrażali swoje opinie oraz projekty możliwych do przeprowadzenia zmian, które umożliwiłyby szybszy i skuteczniejszy kontakt z funkcjonariuszami policji.

Jednym z elementów dyskusji było przedstawienie mieszkańcom Krajowej Mapy Zagrożeń, zasady jej funkcjonowania i korzystania w sytuacjach, gdy łamane jest prawo. Szczegółowo omówione zostały także zasady i metody działania sprawców oszustw metodą na tzw. „policjanta” oraz sposoby ich uniknięcia.

Przedstawiono także aplikację „Moja Komenda” dzięki której mieszkańcy bezpośrednio będą mogli skontaktować się i porozmawiać o dręczących ich problemach z dzielnicowym.

Nad sprawnym przebiegiem  spotkania czuwał oraz odpowiadał na pytania mieszkańców, Zastępca Komendanta Komisariatu w Konstancinie- Jeziornie nadkom. Marek Kruszewski oraz dzielnicowy st. sierż. Jacek Deptuła.

Za pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziękujemy Pani Sołtys- Kindze Śliwce.

js