O bezpieczeństwie rozmawialiśmy z Seniorami w Żabieńcu - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

O bezpieczeństwie rozmawialiśmy z Seniorami w Żabieńcu

Data publikacji 05.04.2018

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Rafał Pałdyna oraz wiceburmistrz Piaseczna Pani Hanna Kułakowska- Michalak wzięli udziału w kolejnym spotkaniu w ramach programu „Seniorze Strzeż Się”. Celem wczorajszego spotkania w Żabieńcu było ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod „policjantów” czy tzw. „wnuczków”.

Wzorem realizowanego już od kilku tygodni programu poświęconemu bezpieczeństwu osób starszych, a przede wszystkim w celu podniesienia świadomości społecznej o przestępstwach na „policjanta” czy „wnuczka” w dniu wczorajszym odbyło się kolejne takie spotkanie. Tym razem gościliśmy w Klubie Seniora w Żabieńcu

Program skierowany jest dla seniorów, ale także dla wszystkich osób chcących pomóc w powstrzymaniu oszustw, poznaniu mechanizmu działania oszustów i przekazania innym wiedzy o możliwościach uchronienia swoich dóbr przed przestępcami.

Program realizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie we współpracy z władzami samorządowymi miasta i gminy Piaseczno pod nazwą "Seniorze strzeż się"  dlatego na wczorajszej prelekcji gościliśmy Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Panią Hannę Kułakowską- Michalak. Program poprowadzili asp. Krzysztof Floras oraz kom. Jarosław Sawicki pod kierunkiem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie nadkom. Rafała Pałdyny.

js