Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Prażmów do debaty społecznej dotyczacej bezpieczeństwa

Zapraszamy mieszkańców gminy Prażmów na otwartą debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu, która odbędzie się w dniu 19 czerwca o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów. Zapraszamy do udziału w debacie.

Debata o bezpieczeństwie organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Program ma charakter interdyscyplinarny i polega między innymi na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.Pozwalają także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Prażmów na debatę społeczną w ramach cyklu "Porozmawiamy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ". Spotkanie odbędzie się w dniu 19 czerwca  br., o godzinie 17.00 w  Sali Konferencyjnej UG Prażmów.

Tematem spotkania będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", priorytetowe działania dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia, aplikacja "Moja Komenda" oraz bezpieczeństwo osób starszych, czyli Jak nie dać się oszukać "na policjanta”. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w debacie.

 

js

Załączniki do strony

  • 1.4 MB