Bezpieczni po zmroku z piaseczyńską drogówką - Aktualności - KPP w Piasecznie

Aktualności

Bezpieczni po zmroku z piaseczyńską drogówką

Data publikacji 01.12.2016

Lekkomyślne zachowanie kierujących i pieszych, wcześniej zapadający zmrok, ograniczona widoczność oraz zmienne warunki atmosferyczne to częste przyczyny wypadków. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby piesi stosowali się do przepisów nakładających na nich obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym. Wczoraj w godzinach 17.00- 22.00 kolejną już akcję "Bezpieczni po zmroku" przeprowadzili policjanci z piaseczyńskiej drogówki.

Stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych w istotny sposób podnosi bezpieczeństwo. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością odpowiednio wczesnego dostrzeżenia pieszych przez kierujących pojazdami. Policjanci ruchu drogowego w trakcie codziennej służby zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez pieszych oraz kierujących. Jednak zauważono konieczność zintensyfikowania działań w tym zakresie. Już wczoraj w godzinach wieczornych policjanci z piaseczyńskiej drogówki  przeprowadzili kolejne już w tym roku  działania kontrolno - prewencyjne pod nazwą "Bezpieczni po zmroku".

Głównym celem prowadzonej akcji jest uświadomienie pieszym, jak duży mają wpływ na swoje bezpieczeństwo oraz, że elementy odblaskowe mogą ratować życie i zdrowie. Policjanci nie tylko stosowali wobec pieszych i rowerzystów poruszających się poza obszarem zabudowanym bez odblasków środki karne przewidziane prawem ( 3 osoby ukarno mandatami), ale również wręczali i wyposażali ich w elementy odblaskowe.

Zarówno cel działań jak i sama inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem przez pieszych uczestników ruchu drogowego oraz rowerzystów, którzy chętnie przyjmowali i zakładali przekazywane im przez policjantów elementy odblaskowe.

js/ts